Co znajduje się w naszej ofercie?

Przede wszystkim musisz wiedzieć, że tak naprawdę zakres projektu zależy od Ciebie. Pierwszym krokiem w mojej pracowni jest rozmowa z Klientem,  gdzie na podstawie przesłanego rzutu omawiamy jakie są Twoje potrzeby i kreślimy wstępny zakres prac, które mam dla Ciebie wykonać.

Jeśli planujesz remont mieszkania, możemy spotkać się na Twojej Inwestycji i omówić zmiany na miejscu. Być może nie potrzebujesz w każdym pomieszczeniu rozszerzonej wersji projektu, chociaż z doświadczenia wiem, że kompleksowy projekt przysporzy Ci najmniej problemów i pytań od Wykonawcy : )

W naszej ofercie znajdziesz 3 podstawowe warianty współpracy, na których będziemy bazować, przy tworzeniu zakresu prac projektowych, których potrzebujesz.

Klikając w nazwę wariantu znajdującego się w kafelce dowiesz się szczegółów dotyczących każdego wariantu i przykładowe rysunki, które otrzymasz.

Usługa dodatkowa

Nadzór autorski – cykliczne wyjazdy na budowę, kontakt z Wykonawcą, sprawdzanie jakości i postępu prac zgodnie z projektem